Posiedzenie KRBiSZ PZITB

W dniu 31 marca 2021 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB. W posiedzeniu uczestniczyli: Kol. Dariusz Bajno – członek Komitetu i Kol. … Continue Reading →

Posiedzenie ZG PZITB, 2 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie ZG PZITB – posiedzenie w trybie zdalnym.Główne omawiane sprawy, to: Przedstawienie informacji o pracach i decyzjach podjętych przez Prezydium ZG PZITB … Continue Reading →

Budowa Roku Opolszczyzny 2019

W dniach 18 i 25 sierpnia 2021 roku zostały wręczone statuetki laureatom konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny 2019” organizowanego przez PZITB Oddział w Opolu oraz Opolską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.Ze względu … Continue Reading →