Kronika – Wybory

Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Opolu, 10 lipca 2020

Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Opolu odbyło się w dniu 10 lipca 2020 roku, a obradom przewodniczył Kol. Zbigniew Perkowski. W obradach, które otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu w kadencji 2016-2020 Kol. Dariusz Bajno, uczestniczył przewodniczący PZITB, Kol. Ryszard Trykosko.
W czasie obrad WZD odbyły się wybory na kadencję 2020-2024: przewodniczącego Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Otwarcie WZO – Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu w kadencji 2016-2020, Kol. Dariusz Bajno
Przewodniczący PZITB, Kol. Ryszard Trykosko
Prezydium WZO – od lewej: Joanna Nowacka, Krystin Ebisch, Zbigniew Perkowski, Andrzej Zwierzchlejski
Przewodniczący Zarządu Oddziału wybrany przez WZO na kadencję 2020-2024, kol. Wiesław Baran

Możliwość komentowania została wyłączona.