Witamy Państwa na stronach Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział PZITB w Opolu powołany został uchwałą Zarządu Głównego PZITB z dnia 24 października 1951 roku, na bazie Opolskiego Koła Środowiskowego Oddziału Katowickiego.

W 2021 roku Oddział PZITB w Opolu obchodził Jubileusz 70-lecia 

PRZEPISY  PRAWNE  OBOWIĄZUJĄCE  W  BUDOWNICTWIE
– 54 EDYCJA, sesja wiosenna – zgłoszenia do 2 kwietnia 2024 r. Rozpoczęcie kursu 6 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00. Więcej informacji w zakładce „Kursy i szkolenia”

Posiedzenie ZG PZITB, 14 grudnia 2023 r.

Główne zagadnienia:

 1. Nadanie dr inż. Olgierdowi Sielewiczowi tytułu „Honorowego Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Budowlanej PZITB”.
 2. Informacja o rozliczeniu Konkursu PZITB „Budowa Roku 2022”.
 3. Realizacja budżetu za 11 miesięcy 2023 roku.
 4. Przyjęcie budżetu Zarządu Głównego na 2024 rok.
 5. Informacja o Wydawnictwach PZITB.
 6. Działalność Fundacji PZITB – informacje przedstawił Kolega Wiktor Piwkowski, Prezes Fundacji.
 7. Przygotowania do organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Lublinie, 13-15 września 2024 rok – przyjęcie preliminarza kosztów.
 8. Przyjęto uchwałę w sprawie wysokości składek na FWDS w 2024 roku.
 9. Przygotowania do Jubileuszu 90-lecia PZITB. Uroczystość zaplanowana została w Warszawie na dzień 9 maja 2024 roku.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITB. Honorową Złotą Odznakę z Diamentem otrzymał Kol. Dariusz Bajno, a ponadto Srebrne Honorowe Odznaki otrzymali członkowie Koła Terenowego w Strzelcach Opolskich: Wojciech Adamczyk, Joachim Burczek, Mariusz Burczek, Robert Bytomski, Adam Gugała, Andrzej Januszewski, Piotr Kołodziej, Ryszard Koncur, Grzegorz Kucharz, Jan Mandelka, Urszula Mularczyk, Mirosław Maciołek, Aleksander Piontek, Maraek Saganek, Grzegorz Sołtys, Teresa Wanecka, Krzysztof Wiktorzak.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania godności „Zasłużony Senior PZITB” – z Opolskiego Oddziału PZITB ten zaszczytny tytuł otrzymał Kolega Jan Centkowski.
 12. Przyjęto regulamin dofinansowywania przez Zarząd Główny spotkań inżynierskich (szkoleniowych) dla członków PZITB.
 13. Dyskutowano na temat udziałów w Wydawnictwie PIIB Sp. z o.o. „Inżynier Budownictwa” oraz oferty Oddziału Warszawskiego PZITB w sprawie zakupu udziałów w firmie Warszawskiego Postępu Techniczno-Organizacyjnego „WACETOB” Sp. z o.o.
 14. W drugiej, uroczystej części, odbyło się spotkanie wigilijne. Koleżanka Przewodnicząca PZITB, Prof. Maria Kaszyńska, przedstawiła prezentację o działaniach PZITB  w roku 2023.

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, 1 grudnia 2023 r.

Posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca Rady – Prof. Anna Halicka, odbyło się w trybie on-line. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady, redaktorzy naczelni wydawnictw PZITB oraz: Kol. Prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca PZITB, Kol. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Fundacji PZITB, Kol. Wiesław Baran – Wiceprzewodniczący PZITB oddelegowany do współpracy z Radą Programową Czasopism i Wydawnictw PZITB. Główna tematyka to: podsumowanie działalności w roku 2023 oraz plany Redakcji na 2024 rok, dyskusja nt. dotychczasowych prac i działalności wydawnictw oraz planów na przyszłość. Działalność czasopism przedstawiły Panie Redaktor Naczelne: Prof. Barbara Goszczyńka – Inżynieria i Budownictwo, Kol. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska – Przegląd Budowlany.

Posiedzenie Komitetu Młodej Kadry, 24 czerwca 2023 r.

W Posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Koła Młodych PZITB przy Oddziale PZITB w Opolu – Kol. Aleksandra Kamińska. Więcej informacji w zakładce KM,
https://pzitb.po.opole.pl/strona-startowa/kolo-mlodych-pzitb-studenci-wbia-po/

Posiedzenie ZG PZITB, 22 czerwca 2023 r.

Główne zagadnienia:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2022 rok przez Zarządy Oddziałów.
 2. Przygotowania do organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Lublinie, 13-15 września 2024 rok. Zjazdy w Oddziałach powinny się odbyć do 10 czerwca 2024 roku.Wcześniej w Oddziale odbędą się Zjazdy z Kołach Terenowych.
 3. Stan przygotowań do Gali Konkursu PZITB „Budowa Roku 2022”. Gala odbędzie się w budynku NOT w Warszawie w dniu 19 września.
 4. Przygotowania do Jubileuszu 90-lecia PZITB. Uroczystość zaplanowana została w Warszawie na dzień 9 maja 2024 roku.
 5. Informacja o Zjazdach: Głównej Komisji Seniorów (Częstochowa) i Komitetu Młodej Kadry PZITB (Lublin).
 6. Informacja Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB. Pani prof, Anna Halicka, przewodnicząca Rady, przedstawiła sprawozdanie oraz działania w celu zwiększenia punktacji za artykuły w czasopismach PZITB: Inżynierii i Budownictwie oraz Przeglądzie Budowlanym.
 7. Fundacja PZITB. Kolega Ryszard Trykosko, przewodniczący Rady Fundacji, omówił działania Fundacji w ostatnim okresie oraz starania w pozyskiwaniu środków finansowych.

Zapraszamy do udziału w 5. Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej
ECCE 2022, Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie

Informacje o konferencje na stronie: https://ecce2022.po.edu.pl/

Informacja o działalności Oddziału PZITB w Opolu

Możliwość komentowania została wyłączona.