Witamy Państwa na stronach Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział PZITB w Opolu powołany został uchwałą Zarządu Głównego PZITB z dnia 24 października 1951 roku, na bazie Opolskiego Koła Środowiskowego Oddziału Katowickiego.

W 2021 roku Oddział PZITB w Opolu obchodził Jubileusz 70-lecia 

Komisja  Szkoleń  Opolskiego  Oddziału  PZITB

zaprasza  na  szkolenie

PRZEPISY  PRAWNE  OBOWIĄZUJĄCE  W  BUDOWNICTWIE
– 52 EDYCJA
do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2023 r.

Rozpoczęcie: 25 marca 2023 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)
Miejsce:          Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej ul. Katowicka 48, Opole
Wykłady:      soboty i niedziele w godz. 900 – 1745 (stacjonarnie)
Zakończenie:14 maja 2023 r.
Zgłoszenie:do 28 lutego 2023 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko, dane do faktury) oraz dostarczenie karty zgłoszenia
Uwaga !!!
Przedłuża się termin zgłaszania na szkolenie do egzaminu na uprawnienia budowlane do dnia 14.03.2023 r.
Więcej informacji w zakładce „Kursy i szkolenia” https://pzitb.po.opole.pl/kursy-i-szkolenia/

Zapraszamy do udziału w 5. Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej
ECCE 2022, Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie

Informacje o konferencje na stronie: https://ecce2022.po.edu.pl/

Komisja  Szkoleń  Opolskiego  Oddziału  PZITB

zaprasza  na  szkolenie:
PRZEPISY  PRAWNE  OBOWIĄZUJĄCE  W  BUDOWNICTWIE
przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2022 r.

Rozpoczęcie: 2 kwietnia 2022 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)
Miejsce:          Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej ul. Katowicka 48, Opole
Wykłady:      soboty i niedziele w godz. 900 – 1700 (stacjonarnie)
Zakończenie:15 maja 2022 r.
Zgłoszenie:do 15 marca 2022 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko, dane do faktury) oraz dostarczenie karty zgłoszenia
Informacja:w siedzibie PZITB lub na stronie internetowej: wtorek – czwartek w godz. 930 – 1330, tel. 77 454 53 83, w pozostałe dni: tel. kom. 782 223 992   e-mail: pzitb.opole@gmail.com        www.pzitb.opole.pl

==============================================================================

Kurs szkoleniowy nt. „Przepisy prawne obowiązujące w budownictwie” do egzaminu na uprawnienia budowlane, rozpocznie się w dniu 16 października 2021 r. o godz. 900 (materiały szkoleniowe od godz. 800).

Zakończenie 14 listopada 2021 r.

 Materiały szkoleniowe można też odebrać wcześniej, po telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca odbioru (tel. 782 223 992).

      Przedłuża się termin zgłoszenia na kurs do 11 października 2021 r.

============================================================================

Informacja o działalności Oddziału PZITB w Opolu

Możliwość komentowania została wyłączona.