Koło na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Zarząd Koła

Kadencja 2020‑2024

  • Przewodniczący – Kol. Mariusz Kupina
  • Z-ca Przewodniczącego – Kol. Magdalena Czopowska-Lewandowicz
  • Sekretarz – Kol. Dominika Pilarska

Kol. Joanna Nowacka – członek ZO, Kol. Magdalena Czopowska-Lewandowicz, Kol. Mariusz Kupina przewodniczący KT, Kol. Dominika Bysiec.

Możliwość komentowania została wyłączona.