Wykaz specjalności rzeczoznawczych PZiTB dla Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych

§1. Wymagania dla Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB

 1. Szczegółowe wymagania Rzeczoznawcy budowlanego określono w Statusie Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB.
 2. Kandydat może wnioskować o dany rodzaj specjalności rzeczoznawczej w której posiada odpowiednio udokumentowane doświadczenie i dorobek zawodowy.
 3. Zakresy przewidziane dla kandydatów ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB powinny być potwierdzone przez kandydata posiadaniem wyższego wykształcenia technicznego oraz uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiednim zakresie – do projektowania lub/i do kierowania robotami budowlanymi.
 4. Uzyskana specjalność rzeczoznawcza zostanie ograniczona w swym zakresie stosownie do rodzaju i zakresu posiadanych uprawnień budowlanych i wyróżniającego się dorobku zawodowego.
 5. Wykaz specjalności Rzeczoznawców Budowlanych PZITB podano w tablicy 1.

§2. Wymagania dla Specjalisty Budowlanego PZITB

 1. Szczegółowe wymagania i status Specjalisty Budowlanego PZITB określono w Statusie Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB.
 2. Kandydat może wnioskować o dany zakres specjalizacji w którym, posiada odpowiednio udokumentowane doświadczenie i dorobek zawodowy.
 3. Zakresy przewidziane dla kandydatów ubiegających się o tytuł Specjalisty Budowlanego PZITB powinny być potwierdzone przez kandydata posiadanym co najmniej wyższym wykształceniem technicznym z odpowiednią praktyką lub średnim wykształceniem technicznym z ograniczeniami w odpowiednim zakresie – do projektowania lub/i do kierowania robotami budowlanymi.
 4. Specjalności przewidziane dla kandydatów ubiegających się o tytuł Specjalisty Budowlanego PZITB wymagają potwierdzenia przez kandydata posiadania co najmniej wyższego wykształcenia technicznego z 5 letnią praktyką lub średniego wykształcenia technicznego z co najmniej 7 letnim doświadczeniem zawodowym w danej specjalności zawodowej.
 5. Uzyskana specjalność może zostać ograniczona do określonego rodzaju robót budowlanych
  i wykończeniowych, w których kandydat posiada wyróżniający się dorobek zawodowy.
 6. Wykaz tytułów Specjalistów Budowlanych PZITB podano w tablicy 1.

Możliwość komentowania została wyłączona.