Koło Młodych PZITB – studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Zarząd KM PZITB

Kamińska Aleksandra – Przewodnicząca KM

Białecki Wiktor – Sekretarz KM

————————————————————————————————————————–

Posiedzenie Komitetu Młodej Kadry przy ZG PZITB

W dniu 24.06.2023 odbyło się zebranie Komitetu Młodej Kadry PZITB w biurze Zarządu Głównego w Warszawie. Podczas zebrania podsumowany został  tegoroczny zjazd Naukowo -Techniczny KMK PZITB w Lublinie. Omówiony został Projekt Workcamp 2023 w Olsztynie oraz konferencja z nim związana. Podsumowano działalność kół od listopada 2022 r., a także stan Kół Młodej Kadry. Omówiono Program działalności KMK PZITB na okres 2023-2024 m.in XXIII Zjazd Naukowo – Techniczny MK PZITB Śląsk 2024. Podczas zebrania zostało wybrane nowe Prezydium Komitetu:

Przewodniczący: kol. Szymon Karczewski, Oddział Wrocław

Wiceprzewodnicząca: kol. Weronika Wasilewska, Oddział Łódź 

Wiceprzewodnicząca: kol. Monika Słowińska, Oddział Częstochowa 

Skarbnik: kol. Paulina Niepokój, Oddział Rzeszów

Sekretarz: kol. Barbara Duliasz, Oddział Łódź 

 

Pierwszy rząd od strony lewej:  Kol. Szymon Karczewski Oddział Wrocław, Kol. Gabriela Skwarka Oddział Kraków, Kol. Aleksandra Kamińska Oddział Opole, Kol. Marcin Tryka Oddział Bydgoszcz, Kol. Borys Kopeć Oddział Gliwice.

Drugi rząd od strony lewej: Kol. Ariel Jabłoński Oddział Gdańsk, Kol. Mariusz Dawidek Oddział Warszawa, Kol. Adam Nietupski Oddział Białystok, Kol. Michał Bal Oddział Katowice, Kol. Jakub Groń Oddział Gliwice.

Zebranie członków KM PZITB  w dniu 14 czerwca 2023 r.

Nowym członkom KM PZITB wręczono legitymacje oraz „znaczek” PZITB. Gościem zebrania był Prof. Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Opolskiej Okręgowej Izbie Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu, który przedstawił zagadnienia związane z praktyką budowlaną koniczną do ubiegania się o uprawienia budowlane.W zebraniu uczestniczyli również: W. Baran – przewodniczący ZO PZITB  w Opolu, D.Bysiec – Przewodnicząca Komisji MK przy ZO PZITB w Opolu, J. Centkowski – skarbnik ZO PZITB.

 

==============================================================================

Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa działa przy Katedrze Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Studenci zrzeszeni w Kole Młodych PZITB ściśle współpracuje  z Zarządem Opolskiego Oddziału PZITB oraz z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (www.opl.piib.org.pl). Przedstawiciele Koła uczestniczą w Zjazdach Krajowych Młodej Kadry PZITB, organizowanych przez Komitet Młodej Kadry PZITB, działający przy Zarządzie Głównym PZITB (www.zgpzitb.org.pl).

Koło Młodych PZITB zrzesza aktywne i zaangażowane osoby – studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, chcące się rozwijać zarówno merytorycznie, jak i personalnie. Głównym celem Koła jest poszerzanie swojej wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań związanych z branżą budowlaną i procesami inwestycyjnymi. Uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, spotkaniach dyskusyjnych, jak również organizujemy wyjścia na place budów. Utrzymujemy kontakty z innymi Kołami Młodych PZITB w innych oddziałach, wymieniając się doświadczeniami i planami, co ma pozytywne odzwierciedlenie w naszych działaniach na tle szybko zmieniających się realiów i nowych wyzwań techniki.

Obecnie Koło Młodych PZITB przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zrzesza 11 Członków.

Opiekun Koła:  dr inż. Dominika Bysiec

Członkowie Koła Młodych PZITB:

Kamińska Aleksandra – Przewodnicząca KM

Białecki Wiktor – Sekretarz KM

Gluza Szymon

Hoppe Patryk

Hupka Enrika

Knosala Rafał

Kołodziej Julia

Podróżna Aleksandra

Wychodząc naprzeciw Waszym zainteresowaniom, pomysłom, chcemy zachęcić do wspólnej ich realizacji. Dlatego już dziś dołącz do nas!

Możliwość komentowania została wyłączona.