Rekomendacje dla firm

Rekomendacja jest opinią na temat wiarygodności technicznej i organizacyjnej podmiotu, który wystąpi o jej otrzymanie na bazie niniejszego regulaminu. Potwierdza jego wszechstronność i daje dodatkowe świadectwo jakości
i rzetelności dla wykonania zamówienia w w/w branży, w aspekcie zakresu na który jest wydawana.

Na podstawie Regulaminu rekomendacja udzielana jest przez PZITB Oddział w Opolu firmom w branży budowlanej, zarejestrowanym jako firmy pod adresem na terenie województwa opolskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.