Uprawnienia budowlane

54. Edycja szkolenia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2024 r.: PRZEPISY  PRAWNE  OBOWIĄZUJĄCE  W  BUDOWNICTWIE

Program szkolenia jest dostosowany do „Szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane”, podawanym do ogólnej wiadomości przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wystawiamy faktury VAT.

Rozpoczęcie: 

6 kwietnia 2024 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)

Miejsce:          

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

ul. Katowicka 48, Opole

Wykłady:      

soboty i niedziele w godz. 900 – 1800 (stacjonarnie)

Zakończenie:

12 maja 2024 r.

Zgłoszenie:

do 2 kwietnia 2024 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko uczestnika, dane do faktury) oraz dostarczenie karty zgłoszenia

Informacja:

w siedzibie PZITB lub na stronie internetowej:

wtorek – środa w godz. 930 – 1330, tel. 77 454 53 83,

w pozostałe dni: tel. kom. 782 223 992

 e-mail: pzitb.opole@gmail.com        www.pzitb.po.opole.pl

 DOŚWIADCZENI  WYKŁADOWCY  –  PRAKTYCZNE  PODEJŚCIE  –  WYSOKA  ZDAWALNOŚĆ

Możliwość komentowania została wyłączona.