Struktura Zarządu Oddziału PZITB w Opolu

Zarząd Oddziału PZITB w Opolu w kadencji 2024-2028

 • dr inż. Wiesław Baran – przewodniczący ZO
 • dr hab. inż. Dariusz Bajno – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Joanna Nowicka – sekretarz ZO
 • dr inż. Jan Centkowski – skarbnik ZO

 • mgr inż. Monik Ciesielka
 • dr inż. Alina Kaleta- Jurowska
 • inż. Aleksandra Kamińska
 • inż.Janusz Kurzyca
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski
 • mgr inż. Marcin Zdanowicz

W Oddziale działają komisje problemowe:

 • Komisja Nauki – przewodniczący dr hab. inż. Zbigniew Perkowski
 • Komisja ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego oraz Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie – przewodniczący dr inż. Jan Centkowski
 • Komisja ds. Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie
 • Komisja ds. Młodej Kadry – przewodnicząca dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz
 • Komisja ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi Technicznymi – przewodniczący mgr inż. Antoni Czarny
 • Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący mgr inż. Jerzy Sylwestrzak
 • Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Zawodowym – przewodniczący dr inż. Wiesław Baran,
 • Komisja ds. Budowy Roku Opolszczyzny oraz Rekomendacji Firm – przewodniczący inż. Janusz Kurzyca
 • Zespół Rzeczoznawców Budowlanych – przewodniczący dr hab. inż. Dariusz Bajno
 • Zespół ds. promocji PZITB O/Opole – przewodnicząca dr inż. Alina Kaleta – Jurowska, administrator strony www: https://pzitb.po.opole.pl/
 • mgr inż. Monika Ciesielka – newsletter, korekta materiałów do publikacji na stronie www
 • inż. Aleksandra Kamińska – media społecznościowe

Zarząd Oddziału PZITB w Opolu w kadencji 2020-2024

 • dr inż. Wiesław Baran – przewodniczący ZO
 • dr hab. inż. Dariusz Bajno – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Robert Respondek – sekretarz ZO
 • dr inż. Jan Centkowski – skarbnik ZO

oraz członkowie ZO:

 • mgr inż. Antoni Czarny
 • mgr inż. Krystin Ebisch
 • mgr inż. Joanna Nowacka
 • Jan Pełka
Bogusław Barłóg – przewodniczący SKO, Robert Respondek – sekretarz ZO, Wiesław Baran – przewodniczący ZO, Joanna Nowacka – członek ZO, Dariusz Bajno – wiceprzewodniczący ZO, Antoni Czarny – członek ZO, Grzegorz Stępniowski – przewodniczący KT w Nysie, Jan Centkowski – skarbnik ZO

W Oddziale działają komisje problemowe:

 • Komisja Nauki – przewodniczący dr hab. inż. Zbigniew Perkowski
 • Komisja ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego – przewodniczący dr inż. Jan Centkowski
 • Komisja ds. Młodej Kadry – przewodnicząca dr inż. Dominika Pilarska
 • Komisja ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi Technicznymi
  • – przewodniczący mgr inż. Antoni Czarny
 • Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący Jan Pełka
 • Komisja ds. Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie
  • – przewodniczący mgr inż. Joanna Nowacka
 • Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Zawodowym
  • – przewodniczący dr inż. Wiesław Baran
 • Komisja ds. Współpracy Stowarzyszeniowej Polska-Czechy (chwilowo zawieszona działalność)
 • Komisja ds. Współpracy z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
  • – przewodniczący mgr inż. Robert Respondek
 • Zespół Rzeczoznawców Budowlanych – przewodniczący dr hab. inż. Dariusz Bajno

Możliwość komentowania została wyłączona.