Konkurs „Budowa Roku Opolszczyzny”

Zarząd Oddziału PZITB w Opolu przyjmuje następujące poprawki do Regulaminu Konkursu „Budowa Roku” za rok 2020 rok, Uchwała PZITB – ZO-Op  34 / VII / 2021:

  • wydłuża się termin zgłoszenia do konkursu obiektu (art. 8 ust. 1) do 30 listopada 2021,
  • opłata wpisowa (art. 11 ust. 3) pozostaje na tym samym poziomie,
  • opłatę konkursową (art. 11 ust. 4) zostaje zmniejszona do 40 %,
  • możliwe są dobrowolne wpłaty uczestników konkursu (art. 11 ust. 1, ust.5).

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się obiektów budowlanych zrealizowanych na terenie województwa opolskiego oraz prezentacja i promocja uczestników procesu inwestycyjnego.

Ogólne warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny zgłoszonych do konkursu obiektów zostały określone w Regulaminie Konkursu Budowa Roku Opolszczyzny (zwany dalej Regulamin).

BUDOWA ROKU OPOLSZCZYZNY 2019

W dniach 18 i 25 sierpnia 2021 roku zostały wręczone statuetki laureatom konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny 2019” organizowanego przez PZITB Oddział w Opolu oraz Opolską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.
Ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji związanej z zagrożeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, uroczystość odbyła się w budynku NOT w kameralnych warunkach, w których uczestniczyli przedstawiciele nagrodzonych firm oraz organizatorów Konkursu: Adam Rak – przewodniczący Rady OOIIB, Wiesław Baran – przewodniczący ZO PZITB w Opolu / skarbnik OOIIB, Mieczysław Molencki i Henryk Nowak – zastępcy przewodniczącego Rady OOIIB. W uroczystości wziął udział Szymon Ogłaza, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.


Wyróżnione obiekty w kategorii: obiekty kubaturowe:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Raciborskiej 113 dla inwestora „BIOCHEM”. Projekt i wykonawca: firma „DAKAD” Spółka z o.o. z Wilkowa.
2. Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Inwestor: Izba Administracji Skarbowej w Opolu. Wykonawca: Energopol Trade Opole, Spółka z o.o.
3. Budowa zakładu Usługowo-Produkcyjnego dla inwestora BROKELMANN w Opolu przy ul. Arki Bożna 8. Generalny wykonawca: firma Adamietz Spółka z o.o. ze Strzelec Opolskich. Biuro projektowe: INFRAPROJEKT s.c.


Wyróżnienia w kategorii: obiekty liniowe:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Aleja Lipowa: Lubrza – Prudnik, Biała – Dobroszowice. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Wykonawca: DROG-BUD Spółka z o.o. z Lubojenka.

Komentarze są wyłączone.