Posiedzenie ZG PZITB, 17 marca 2022

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, w którym uczestniczył Kol. Jan Mizera – Członek Honorowy PZITB oraz Kol. Wiesław Baran – Wiceprzewodniczący PZITB. Główna tematyka posiedzenia:
– realizacja budżetu za rok 2021; przyjęcie sprawozdania finansowego
– informacja o wydawnictwach PZITB,
– informacje przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady Programowej o planowanych działaniach
– stan przygotowań do konkursu „Budowa Roku 2021”.

Dodaj komentarz