Witamy na stronie Opolskiego Oddziału PZiTB

Działalność:

Koło Młodych

Koło naukowe "Konstruktor" oraz Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa działa przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. Głównym celem obu Kół jest poszerzanie wiedzy z zakresu projektowania, wzmacniania i modernizowania konstrukcji budowlanych, oraz zapoznawanie z metodami komputerowego wspomagania prac projektowych w budownictwie. Koła będą również prowadziły działalność informacyjną na rzecz nauki wśród młodzieży akademickiej Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, a także pomagały informacyjnie w zakresie zdobywania uprawnień budowlanych i związanych z tym praktyk zawodowych.

Konferencje organizowane z udziałem Oddziału PZiTB w Oplu

Zapraszamy do udziału w naszych imprezach. W roku 2016 organizujemy kolejną Konferencje poświęconą Zagadnieniom Inżynierii Środowiska w Budownictwie.

Biułetyn PZiTB w Opolu

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Rok 2014 był Rokiem Jubileuszu 80-lecia działalności Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, kontynuatora Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Należymy do stowarzyszeń, które mogą pochwalić się działalnością sięgającą I połowy XX wieku. Oddział Opolski PZITB w roku Jubileuszowym, rozpoczął 24 października 64 rok swojej działalności. W tym okresie historię Związku i poniekąd budownictwa na Opolszczyźnie tworzyło kilka pokoleń inżynierów i techników budownictwa. Wielu naszych członków już nie ma wśród nas. Zarząd Oddziału w Opolu wielokrotnie dyskutował o konieczności przekazywania naszym członkom informacji w postaci biuletynu. W roku Jubileuszowym postawiliśmy sobie zadanie opracowania pierwszego numeru biuletynu Opolskiego Oddziału PZITB. Będziemy publikować w nim bieżące informacje oraz te z historii, aby podkreślać naszą pozycję w budownictwie i nie zapomnieć o tym co było, co zostało wypracowane przy udziale Członków Naszego Oddziału. Wiesław Baran Przewodniczący Oddziału PZITB w Opolu
W 2011 roku Oddział PZITB w Opolu obchodzi 60-lecie istnienia. Został powołany w dniu 24 października 1951 roku, na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku. Wcześniej inżynierowie i technicy budowlani z Opolszczyzny działali w miejscowym Kole Środowiskowym Oddziału Katowickiego – skupiającego w swoich szeregach 67 członków. Korzenie Związku są bardziej odległe, bowiem początki działania organizacji inżynierów budownictwa datują się od 1934 roku, tj. od powstania Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Zebranie założycielskie PZIB odbyło się 5 października 1934 r. w gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad 150 inżynierów, związanych z budownictwem. Poza liczną grupą inicjatorów zebrania – członków Koła Inżynierów Dróg i Mostów, w zebraniu uczestniczyło wielu wybitnych specjalistów i działaczy z różnych dziedzin budownictwa lądowego w tym profesorowie Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej. W zebraniu brało udział także wielu inżynierów starszego pokolenia, absolwentów uczelni, przeważnie zamieszkałych w różnych ośrodkach w kraju. Zebrani dokonali wyboru składu osobowego pierwszego Zarządu PZIB, którego prezesem został cieszący się powszechnie ogromnym szacunkiem wśród społeczności inżynierskiej prof. Andrzej Przenicki z Politechniki Warszawskiej. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani prof. Wacław Paszkowski oraz prof. Stefan Bryła. Na sekretarza Zarządu powołano prof. Jerzego Nechaya, a na skarbnika prof. Wacława Żenczykowskiego. W okresie pierwszej kadencji (05.10.1934 - 06.02.1936) powołano do życia oddziały terenowe w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Lwowie. W celu współdziałania PZIB z tworzącą się w tym czasie „Naczelną Organizacją Inżynierów” desygnowano dwóch przedstawicieli Jerzego Nechaya i Władysława Skoczka do grupy organizacyjnej. W pracach uczestniczyli także delegaci Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów Chemików. Po zatwierdzeniu statutu, odbył się w dniu 1 grudnia 1935 roku w Warszawie Zjazd Założycielski NOT, na którym powołano Radę Główną oraz wyłoniono prezydium, spełniające rolę Zarządu. Do prezydium Rady Głównej NOT weszli obaj delegaci PZIB. Nazwa Związku: Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB) utrzymała się do organizacyjnego Zjazdu PZITB, który odbył się w dniach 14 i 15 czerwca 1948 r. w Warszawie. Tak więc od 15 czerwca 1948r. rozpoczął się pod przewodnictwem Juliusza Żakowskiego proces integracji kadry technicznej zrzeszonej dotychczas w PZIB z członkami należącymi do PZITB. Cele, które określił wtedy Zjazd Związku pozostają dla PZITB niezmienne do chwili obecnej. Można powiedzieć, że PZITB było w tamtych czasach „transmisją” planów odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, a Związek mógł skupiać wszystkich ludzi techniki budowlanej. Drogą do tej integracji było m.in. propagowanie szkoleń, organizacji robót, stosowania nowych technologii, racjonalizacji oraz dyscypliny pracy. (Z Kroniki PZITB 1934-1948-1974)