Uprawnienia Budowlane

===========================================================================

Zapraszamy na 51 edycję kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane

Rozpoczęcie:
15 października 2022 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)
Miejsce:  Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej,
ul. Katowicka 48, Opole
Wykłady:  soboty i niedziele w godz. 900 – 1745 (stacjonarnie).
Zakończenie:6 listopada 2022 r.
Zgłoszenie:do 30 września 2022 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko, dane do faktury) oraz dostarczenie karty zgłoszenia

=================================================================================

Zapraszamy na 50 edycję kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane

Rozpoczęcie:

2 kwietnia 2022 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)

Miejsce:   Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej,
ul. Katowicka 48, Opole
Wykłady:   soboty i niedziele w godz. 900 – 1700 (stacjonarnie).
Zakończenie: 15 maja 2022 r.
Zgłoszenie: do 15 marca 2022 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko, dane do faktury) oraz dostarczenie karty zgłoszenia

================================

Zapraszamy na 49 edycję kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane

UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!!

Kurs szkoleniowy nt. „Przepisy prawne obowiązujące w budownictwie” do egzaminu na uprawnienia budowlane, rozpocznie się w dniu 16 października 2021 r. o godz. 900 (materiały szkoleniowe od godz. 800).

      Zakończenie 14 listopada 2021 r.

      Materiały szkoleniowe można też odebrać wcześniej, po telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca odbioru (tel. 782 223 992).

      Przedłuża się termin zgłoszenia na kurs do 11 października 2021 r.

TERMINY  SZKOLENIA

L.p.TerminyGodzinyTemat
116.10.2021 r. – sobota900 – 1700Rozpoczęcie
217.10.2021 r. – niedziela900 – 1700 
323.10.2021 r. – sobota900 – 1700 
424.10.2021 r. – niedziela900 – 1700 
56.11.2021 r.- sobota900 – 1700 
67.11.2021 r. – niedziela900 – 1700 
713.11.2021 r.- sobota900 – 1700 
814.11.2021 r. – niedziela900 – 1500Zakończenie

===========================================================================

Program szkolenia jest dostosowany do „Szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane”, podanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w sesji jesiennej 2021 r.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wystawiamy faktury VAT.

Rozpoczęcie: 2 października 2021 r. godz. 900 (materiały od godz. 800)
Miejsce:          Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej ul. Katowicka 48, Opole
Wykłady:      soboty i niedziele w godz. 900 – 1700
Zakończenie:7 listopada 2021 r.
Zgłoszenie:do 22 września 2021 r. poprzez wniesienie opłaty za kurs na konto Oddziału (podać imię i nazwisko oraz dane do faktury)
Informacja:w siedzibie PZITB lub na stronie internetowej: wtorek – czwartek w godz. 930 – 1330, tel. 77 454 53 83, w pozostałe dni: tel. kom. 782 223 992   e-mail: pzitb.opole@gmail.com        www.pzitb.opole.pl

Szkolenie organizowane jest przy współudziale Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Zapraszamy na 47 edycję kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane.

W związku z przesunięciem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa terminu egzaminu na uprawnienia budowlane na dzień 4 września 2020 roku, kurs na uprawnienia budowlane rozpocznie się w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 9:00.Materiały szkoleniowe będą do odbioru od godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia kursu.Prosimy również o dostarczenie (mailem) kart zgłoszenia z adresem e-mail do korespondencji.

Komentarze są wyłączone.