Wydarzenia, aktualności PZITB Oddział Opole

Posiedzenie Zarządu Oddziału PZITB w Opolu z udziałem
Przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB, Kol. Ryszarda Trykosko

10 czerwca 2015 rok


W dniach 8-10 czerwca 2015 na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni akademickich kształcących na kierunku budownictwo.

Zjazdowi przewodniczyła prof. Stefania Grzeszczyk, Dziekan Wydziały Budownictwa Politechniki Opolskiej.

W Zjeździe udział wzięło 80 uczestników z 21 uczelni polskich, głównie dziekani i prodziekani wydziałów kształcących przyszłych inżynierów budownictwa.

Zjazd zaszczycił swoim udziałem JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf.

O randze Zjazdu świadczy obecność na nim Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prof. Tadeusza Więckowskiego – Rektor Politechniki Wrocławskiej. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli rektorzy:
prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk – Rektor WAT
w Warszawie, prof. Petro Yasniy – Rektor Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, prof. Zbigniew Kledyński – pro-rektor Politechniki Warszawskiej. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN reprezentował jego przewodniczący, prof. Wojciech Radomski. Ponadto w Zjeździe uczestniczył Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej R. Dobrucki oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko, który wygłosił referat pt.: Rola PZITB we współpracy współczesnej nauki z Przemysłem oraz wziął udział w wycieczce technicznej na budowę 5 i 6 bloku Elektrowni Opole.

Przewodniczący ZG PZITB uczestniczył również w Posiedzeniu ZO PZITB w Opolu, które odbyło się w dniu 10 czerwca br.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący ZO dr inż. Wiesław Baran przedstawił skład Zarządu Oddziału, przewodniczących organów statutowych oraz kół. Omówił również głównie kierunki działalności statutowej
i gospodarczej.

Przewodniczący ZG PZITB, Ryszard Trykosko poinformował o bieżących działaniach Zarządu Głównego, zwracając szczególną uwagę na konieczność pozyskiwania nowych członków wywodzących się z młodej kadry. Zwrócił uwagę na rolę Komitetu Młodej Kadru przy ZG w zachęcaniu młodych inżynierów i techników budownictwa do działalności
w Stowarzyszeniu. Zwrócił również uwagę na konieczność wykorzystywania wiedzy i potencjału naszych doświadczonych kolegów zrzeszonych w Kołach Seniorów.

SONY DSC

Posiedzenie Zarządu Oddziału PZITB w Opolu, 10 czerwca 2015 rok.

DSC_2483

Wycieczka techniczna na budowę 5 i 6 bloku Elektrowni Opole.

Komentarze są wyłączone.