Struktura Oddziału

Struktura organizacyjna Oddziału PZITB w Opolu:

Aktualny stan osobowy Oddziału to 166 członków w siedmiu kołach:

  • Koło Seniorów
  • Koła Terenowe w Opolu
  • Koła Terenowe w Prudniku
  • Koła Terenowe w Nysie
  • Koła Terenowe w Strzelcach Opolskich
  • Koło przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
  • Koło Młodych PZITB (studenci WBiA)

Komentarze są wyłączone.