Struktura Zarządu

Zarząd Oddziału PZITB w Opolu na kadencję 2016-2020

 • mgr inż. Tadeusz Tarczyński – honorowy przewodniczący ZO
 • dr hab. inż. Dariusz Bajno – przewodniczący ZO
 • dr inż. Wiesław Baran – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Witold Isalski – sekretarz ZO
 • dr inż. Jan Centkowski – skarbnik ZO

oraz członkowie ZO:

 • dr inż. Wiktor Abramek
 • mgr inż. Antoni Czarny
 • inż. Janusz Kurzyca
 • dr inż. Jan Mizera
 • dr inż. Henryk Nowak
 • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny

imag3722

W Oddziale działają komisje problemowe:

 • Komisja Nauki – przewodniczący Jerzy Wyrwał
 • Komisja ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego – przewodniczący Jan Centkowski
 • Komisja ds. Młodej Kadry – przewodniczący  Mirosław Łotarewicz
 • Komisja ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi Technicznymi – przewodniczący Antoni Czarny
 • Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący Jan Mizera
 • Komisja ds. Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie – przewodniczący Wiktor Abramek
 • Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Zawodowym – przewodniczący Dariusz Bajno
 • Komisja ds. Współpracy Stowarzyszeniowej Polska-Czechy (chwilowo zawieszona działalność)
 • Komisja ds. Współpracy z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – przewodniczący Henryk Nowak
 • Zespół Rzeczoznawców Budowlanych – przewodniczący Wiesław Baran

Komentarze są wyłączone.