Walne Zgromadzenie Oddziału

 

W dniu 12 marca 2016 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Opolu. Wybrano władze Oddziału na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym Zarządu Oddziału został wybrany dr inż. Dariusz Bajno, a do Zarządu weszli: Wiktor Abramek, Wiesław Baran, Jan Centkowski, Antoni Czarny, Witold Isalski, Janusz Kurzyca, Jan Mizera, Henryk Nowak, Anna Rawska-Skotniczny, Jerzy Sylwestrzak.

Wybrano władze Oddziału na kadencję 2016-2020

 • mgr inż. Tadeusz Tarczyński – honorowy przewodniczący ZO
 • dr hab. inż. Dariusz Bajno – przewodniczący ZO
 • dr inż. Wiesław Baran – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący ZO
 • mgr inż. Witold Isalski – sekretarz ZO
 • dr inż. Jan Centkowski – skarbnik ZO

oraz członkowie ZO: dr inż. Wiktor Abramek, mgr inż. Antoni Czarny, inż. Janusz Kurzyca,
dr inż. Jan Mizera, dr inż. Henryk Nowak,dr inż. Anna Rawska-Skotniczny

imag3722

W Oddziale działają komisje problemowe:

 • Komisja Nauki – przewodniczący Jerzy Wyrwał
 • Komisja ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego – przewodniczący Jan Centkowski
 • Komisja ds. Młodej Kadry – przewodniczący  Mirosław Łotarewicz
 • Komisja ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi Technicznymi – przewodniczący Antoni Czarny
 • Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący Jan Mizera
 • Komisja ds. Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie – przewodniczący Wiktor Abramek
 • Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Zawodowym – przewodniczący Dariusz Bajno
 • Komisja ds. Współpracy Stowarzyszeniowej Polska-Czechy (chwilowo zawieszona działalność)
 • Komisja ds. Współpracy z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – przewodniczący Henryk Nowak
 • Zespół Rzeczoznawców Budowlanych – przewodniczący Wiesław Baran

Aktualny stan osobowy Oddziału to 166 członków w siedmiu kołach:

 • Koło Seniorów
 • Koła Terenowe w Opolu
 • Koła Terenowe w Prudniku
 • Koła Terenowe w Nysie
 • Koła Terenowe w Strzelcach Opolskich
 • Koło przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
 • Koło Młodych PZITB (studenci WBiA)

49 Krajowy Zjazd Delegatów w Olsztynie

W dniach 3-5 czerwca 2016 roku odbył się 49 Krajowy Zjazd Delegatów w Olsztynie, w którym z Opola udział wzięli: Dariusz Bajno, Wiesław Baran, Andrzej Marynowicz i Jan Mizera. Do Zarządu Głównego na kadencję 2016-2020 został wybrany Wiesław Baran, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego Jan Mizera. Zjazd uchwałą powierzył organizację kolejnego Jubileuszowego 50 Krajowego Zjazdu Delegatów w 2020 roku Opolskiemu Oddziałowi PZITB, co zapisano w Uchwale Generalnej 49 Zjazdu.

65-lecie Opolskiego Oddziału PZITB

Oddział w Opolu został powołany uchwałą Zarządu Głównego PZITB z 24 października 1951 r. na bazie Opolskiego Koła Środowiskowego Oddziału Katowickiego, które wówczas zrzeszało 67 inżynierów i techników budownictwa, zatrudnionych na Opolszczyźnie.
21–22 października 2016 roku odbyła się uroczystość 65-lecia Oddziału. Z tej okazji Koleżankom i Kolegom należą się serdeczne podziękowania za działalność na rzecz Oddziału i całego Stowarzyszenia. Ta działalność w PZITB przyczyniła się do rozwoju budownictwa i stanowi wkład w budowanie wizerunku technika i inżyniera budownictwa, zawodu zaufania publicznego. Tym, którzy chcą rozwijać dalej tradycje Związku trzeba życzyć, aby działalność zawodowa i społeczna dała wiele satysfakcji, a przynależność do PZITB stanowiła nobilitację zawodową.

adres

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.